Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
 
 
REKISTERINPITÄJÄ
Kuuloverkko / Audmet Oy (Y-tunnus: 0668984-9 )
PL 408
00811 Helsinki
 
REKISTERIN NIMI
Kuuloverkon asiakasrekisteri
 
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Kuuloverkon asiakkaaksi tai ostanut Kuuloverkosta tavaraa.
 
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Kuuloverkon asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Kuuloverkon toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
 
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kuuloverkon omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Kuuloverkko saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Kuuloverkon asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.
 
Kuuloverkolla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Kuuloverkon asiakaspalveluun, sähköpostitse info@kuuloverkko.fi.
 
REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: 
 
•Henkilön etu- ja sukunimi
•Sähköpostiosoite
•Postiosoite
•Puhelinnumero
•Tiedot käsitellyistä tilauksista
•Tilausten Postin seurantatiedot
 
TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Kuuloverkon ulkopuolelle lukuunottamatta yksilöllisten suojaimien tilauksissa, jossa tilaajan nimitiedot toimivat valmistajalle tunnistetietoina. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.
 
REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kuuloverkon sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Kuuloverkon salasanasuojatulla palvelimella.