Kun läheisen kuulo heikkenee

Kuulon alentuessa ihminen pyrkii aluksi keskittymään kuuntelemaan tarkemmin, mikä voi aiheuttaa väsymystä ja stressaantumista. Äänet saattavat kuulostaa epäselviltä ja vääristyneiltä. Keskustelu hälyssä käy haastavaksi ja ihminen alkaa välttelemään sosiaalisia kohtaamisia.

Usein omaiset ja ystävät huomaavat ensin, että heidän läheisensä ei kuule kunnolla. Tämä johtuu siitä, että ihminen tottuu hitaasti etenevään kuulonalenemaan, eikä siksi aina itse kiinnitä sihen huomiota. Läheisten rooli kuulonaleneman tunnistamisessa ja kuntoutuksessa on erittäin suuri.

kuuloverkko-kuulonsuojaus-vinkkeja-kuulonsuojaukseen-mobile

Kaikkien kuulo heikkenee

Kaikkien kuulo heikkenee

Kuulon heikentyminen on normaali osa ikääntymistä. Kuulo vaikuttaa elämäämme ja hyvinvointiimme ratkaisevalla tavalla: kuinka selviydymme arjessa, pysymme aktiivisina ja pidämme yhteyttä muihin ihmisiin. selviytymisessä. Siksi kuuloaistista pitäisi huolehtia samaan tapaan kuin näköaistista – tilannetta seuraamalla ja tarvittaessa hankkimalla kuulokojeet.

Kannusta siis läheistäsi käymään säännöllisesti kuulontutkimuksessa viimeistään 40 ikävuoden jälkeen.

kuuloverkko-mallinotto-korvasta_mobile

Kuinka keskustella huonokuu­loisen kanssa

Kuinka keskustella huonokuu­loisen kanssa  • Ota katsekontakti
  • Puhu selkeästi, älä korota ääntäsi tai nopeuta puhettasi
  • Vältä taustahälyä
  • Toista sanomasi tarpeen mukaan
  • Tarvittaessa muotoile lause uudelleen

Neljä korvaa kuulee paremmin kuin kaksi. Kun lähdet läheisesi mukaan audionomin vastaanotolle – esimerkiksi kuulontutkimukseen – saatte molemmat arvokasta tietoa kuulosta ja sen kuntoutuksesta. Tarjoamme läheisille myös kirjallista tietoa.


Minä ja kuulonalenema

Näin huolehdit kuulostasi ja kuulokojeestasi.