TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste Audmet Oy

1. JOHDANTO

Audmet Oy on sitoutunut suojelemaan ja huolehtimaan yksilöiden oikeuksista ja pitämään henkilötietonne turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme myös avoimesti ja mitään salaamatta, mihin henkilötietojanne käytämme.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka keräämme ja käytämme henkilötietoja. Tässä tietosuojaselosteessa “me” sanalla ja sen eri taivutusmuodoilla tarkoitetaan Audmet Oy:tä. Saatamme ajoittain päivittää tätä tietosuojaselostetta, joten olkaa hyvä ja varmistakaa viimeisimmät tiedot ja muutokset, kun käytätte palveluitamme.

2. KEITÄ ME OLEMME

Verkkosivuston omistaa ja siitä vastaa Audmet. Audmet on myös vastuussa henkilötiedoista, joita verkkosivuston tai muuta kautta kerätään.

Jos teillä on kysyttävää tietosuojasta tai haluatte harjoittaa oikeuttanne, ottakaa yhteyttä käyttäen alla olevia yhteystietoja.

Audmet Oy
Linnanrakentajantie 2
00880 HELSINKI
Puh: +358 9 2786 200
Sähköposti: info@audmet.fi

3. HENKILÖTIEDOT, JOITA KERÄÄMME JA KÄYTÄMME

Keräämme henkilötietoja:

 • Ostaessanne tuotteita verkkokaupastamme, rekisteröityessänne käyttäjätilille verkkosivuiltamme tai saadaksenne uutiskirjeitämme tai tuotetarjouksiamme.
 • Kun vierailette verkkosivuillamme, sivujen evästeet säilytetään tietokoneellanne. Olkaa hyvä ja tutustukaa evästekäytäntöihimme lisätietojen saamiseksi.
 • Kun lähetätte meille sähköpostia, soitatte tai kirjoitatte meille, vierailette toimipisteissämme tai luovuttaessanne meille tietojanne jollain muulla tavalla, myös ollessanne meihin yhteydessä sosiaalisen median kautta kuten Facebookin and Twitterin kautta.
 • Kun omaisenne tai ystävänne luovuttavat meille teitä koskevia tietoja kuulostanne tai kun haluatte varata aikaa kuuloarvioon, kuulokojesovitukseen tai huoltokäynnille.

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Tietoja käynneistänne toimipisteissämme tai tietoja puhelinkeskusteluista.
 • Tietoja, joita kerrotte meille vastaanottokäynneillä, sähköpostitse, postitse, puhelimitse, henkilökohtaisesti tai verkkosivujemme välityksellä, esimerkiksi kommenttejanne tai kyselyitänne tuotteista tai palveluista.
 • Jos varaatte ajan kuulontutkimukseen, annatte meille tietoja kuulostanne tai hankitte kauttamme kuulokojeet, saatatte samalla luovuttaa meille arkaluonteisia tietoja terveydentilastanne. Tämä saattaa sisältää tietoja, kuten esim. oletteko jo kuulokojeiden käyttäjä ja minkälaisia kojeita käytätte, kuulotietojanne sekä terveyteenne liittyviä historiatietoja. Keräämme ja tallennamme terveyteenne liittyviä arkaluonteisia tietoja vain teidän nimenomaisella suostumuksellanne.

Teemme parhaamme varmistaaksemme, että henkilötietonne, joita käsittelemme, ovat oikeelliset. Huolehdimme myös henkilötietojenne päivittämisestä. Koska toimintamme perusta on oikeat ja päivitetyt henkilötietoihinne, pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan meille kaikista olennaisista muutoksista henkilötiedoissanne. Huomauttaaksenne muutoksista yhteydenottoon voitte käyttää edellä mainittuja yhteystietojamme.

4. MIKSI KERÄÄMME JA KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJA JA MITKÄ OVAT LAILLISET PERUSTEEMME TOIMIA NÄIN

Käytämme henkilötietojanne seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tekemienne pyyntöjen, tiedusteluiden ja palautteiden vastaanottamiseen täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme tuottaa asiakkaillemme vastuullisia palveluita.
 • Pyytämienne ja/tai ostamienne palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen ja yhteydenottoihin kyseisiä palveluita ja /tai tuotteita koskevissa asioissa. Tämä on tarpeen voidaksemme huolehtia kanssanne tekemästämme sopimuksesta ja lisäksi käyttää oikeutettua etua liiketoiminnan harjottamiseen tarjotessamme kuulonkuntoutuksen tuotteita ja palveluita.
 • Päivittääksemme ja tarkastellaksemme kerättyjä tietoja oikeutetun etumme mukaisesti ja/tai lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 • Estääksemme ja havaitaksemme väärinkäytökset sekä noudattaaksemme laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjä velvollisuuksiamme.
  • Noudattaaksemme lainvalvontaviranomaisten ja sääntelyviranomaisten pyyntöjä, jos se on laillisesti vaadittu tai jos se on meidän oikeutetun etumme mukaista.
  • Analysoidaksemme trendejä ja profiileja ja toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyjä oikeutetun edun mukaisesti tavoitteena parantaa, muokata, personoida ja kehittää palveluitamme ja viestintää asiakkaidemme eduksi.
 • Suositellaksemme tuotteita ja palveluita, joista ajattelemme teidän olevan kiinnostunut. Teemme tämän oikeutetun etumme mukaisesti suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi asiakkaillemme. Käyttäessämme terveystietojanne sähköisessä viestinnässä, kuten sähköpostissa, teemme tämän vain teidän suostumuksellanne.

5. JAAMMEKO HENKILÖKOHTAISIA TIETOJANNE

Emme vuokraa, myy tai muutoin levitä tai paljasta henkilötietojanne, paitsi tässä kuvatulla tavalla.

Saatamme jakaa henkilötietonne William Demant -ryhmän jäsenyritysten kanssa tuotteidemme ja palveluidemme tuottamiseksi, kehittämiseksi ja parantamiseksi. Katsokaa viimeisimmän vuosikertomuksen organisaatiokaaviosta, mitkä yritykset ovat osa William Demant -ryhmää. Viimeisin vuosikertomus löytyy osoitteesta www.demant.com.

Saatamme jakaa henkilötietojanne palveluntarjoajien kanssa, jos ne esimerkiksi:

 • avustavat meitä verkkosivuston hallinnoimisessa tai vianmäärityksessä;
 • avustavat meitä tuotteidemme hankinnassa, suunnittelussa tai liiketoiminnan hallinnassa;
 • avustavat meitä markkinointikampanjoissamme;
 • suorittavat meille puhelinpalvelukeskustoimintaa; tai
 • toimittavat meille sähköisiä tai fyysisiä varastointipalveluja tai -järjestelmiä.

Luovutamme tiedot vain näissä olosuhteissa, jos se on välttämätöntä, jotta palveluntarjoajat voivat suorittaa palvelun meille. Näillä palveluntarjoajilla ei ole lupaa pitää tai käyttää henkilötietojanne muihin tarkoituksiin, ja heillä on aina velvollisuus pitää henkilötietonne turvassa ja luottamuksellisina.

Saatamme paljastaa henkilötietonne valituille kolmansille osapuolille, kuten lainvalvontaviranomaisille, sääntelyviranomaisille ja ammattiasiantuntijoillemme, jos meillä on velvollisuus tehdä niin laillisen velvoitteen täyttämiseksi tai jos se on meidän oikeutettujen etujen mukaisesti tai jotta voimme valvoa tai soveltaa verkkosivujemme käyttöehtoja tai muita niihin liittyviä sopimuksia teidän tai yrityksenne kanssa.

6. TIETOJEN SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN

Voidaksemme toimittaa tuotteitamme ja palveluitamme, saatamme jakaa henkilötietojanne EU / ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevan William Demant -ryhmän sidosyritysten kanssa.

Käsitellessämme henkilötietojanne EU:n / ETA:n ulkopuolella, huolehdimme asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä siten, että tietojen käyttö täyttää asiaankuuluvien tietosuojalakien vaatimukset, mukaan lukien rekisteröidyn oikeuksien suojeleminen. Henkilötietojen siirto perustuu EU komission tavanomaisiin sopimuslausekkeisiin, jotka EU komission mielestä tarjoavat riittävät takeet yksityisyyden suojasta, perusoikeuksista ja vapauksista sekä niihin liittyvien oikeuksien käyttämisestä.

7. KUINKA PITKÄÄN KÄYTÄMME JA SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJANNE

Säilytämme henkilötietojanne niin kauan kuin tarvitsemme niitä laillisista, oikeudellisista tai liiketaloudellisista syistä, mukaan lukien kaikki sääntelyvelvoitteet. Poistamme henkilötietonne, kun niitä ei enää tarvita henkilökohtaisten tietojen keruuta, käsittelyä ja tallennusta varten. Säilytämme tarvittavat henkilötiedot lainmukaisesti.

Jos haluatte yksityiskohtaisempia tietoja säilytyskäytännöistä, ottakaa meihin yhteyttä käyttämällä edellä mainittuja yhteystietoja.

8. TURVALLISUUS

Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojenne suojaamiseksi tahattomilta katoamisilta tai muutoksilta ja luvattomalta käytöltä sekä estäneet asiattomien henkilöiden pääsyn henkilötietoihinne.
Jos tietosuojarikkeitä ilmenee, ilmoitamme teille mahdollisimman pian, jos oikeuksienne rikkomiseen liittyy suuria riskejä esim. henkilöllisyyden varastaminen, syrjintä, maineen menettäminen tai muu merkittävä haitta.

9. YKSITYISYYDENSUOJAAN LIITTYVÄT OIKEUTENNE

Teillä on milloin tahansa mahdollisuus pyytää tietoja käsittelemistämme henkilötiedoistanne sekä tietoja, mihin niitä kerätään ja käytetään. Teillä on myös oikeus tietä, kauanko tietojanne säilytetään ja keille niitä jaamme. Vaatiessanne, voimme antaa teille tietoja (tai kopion) henkilötiedoistanne, joita käsittelemme. Tietoihin pääsyänne voidaan rajoittaa muiden henkilöiden tietoturvan, liikesalaisuuksien ja teollisten- ja tekijänoikeuksien turvaamiseksi. Teillä voi myös olla oikeus tietojen siirtämiseen. Jos epäilette, että henkilötietonne, joita käsittelemme, ovat epätarkkoja tai epätäydellinen, teillä on oikeus pyytää korjausta. Ottakaa yhteyttä ja ilmoittakaa meille, miten voimme korjata tietonne.

Joissain tapauksissa meidän on poistettava henkilötietonne. Näin saattaa olla, jos peruutatte suostumuksenne henkilötietojen käsittelyyn. Jos uskotte, etteivät keräämämme henkilötietonne enää ole tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia, teillä on oikeus pyytää niiden poistamista. Voitte myös ottaa meihin yhteyttä, jos uskotte, että henkilötietojanne käsitellään lain tai muiden lakisääteisten velvoitteiden vastaisesti.

Tutkimme aina täyttyvätkö tietojenpoiston ehdot, kun pyydätte henkilötietojenne korjaamista tai poistamista. Jos ehdot täyttyvät, teemme muutokset tai poistamme tiedot mahdollisimman pian.

Teillä on oikeus estää henkilökohtaisten tietojen käsittely. Voitte myös kieltää henkilökohtaisten tietojen käytön markkinointitarkoituksiin. Ottakaa meihin yhteyttä tämän tiedotteen alussa esitettyihin yhteystietoihin, jos haluatte esittää huomautuksen. Jos huomautuksenne on perusteltu, varmistamme henkilötietojenne käsittelyn lopettamisen.

10. VALITUSMAHDOLLISUUS

Jos olette huolissanne siitä, miten käytämme tietojanne, ilmoittakaa meille, niin vastaamme kyselyihinne ja teemme tarvittaessa toimenpiteitä varmistaaksemme, että käytäntömme ovat velvoitteiden mukaisia. Jos ette ole tyytyväinen siihen, miten käytämme tietojanne, teillä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tietosuojaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteistiedot ovat:

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

11. LAPSIA KOSKEVAT TIETOSUOJAMÄÄRÄYKSET

Tarjoamme lapsille ratkaisuja, mutta tätä sivustoa ei ole tarkoitettu tai suunniteltu keräämään alle 13-vuotiaiden lasten henkilötietoja. Emme tarkoituksellisesti kerää henkilötietoja henkilöistä, joiden tiedämme olevan alle 13-vuotiaita.

12. KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUT

Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä muiden yritysten ja organisaatioiden sivustoihin. Tämä tietosuojailmoitus ei koske tällaisia ​​kolmannen osapuolen sivustoja. Suosittelemme, että otatte suoraan yhteyttä näihin kolmansiin osapuoliin tietojen keruu- ja jakelukäytännöistä.

TÄMÄN TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta ajoittain julkaisemalla uuden version verkkosivustoillamme. Tarvittaessa ilmoitamme teille mahdollisista ja tarvittavista muutoksista sähköpostitse.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 2.10.2020