fbpx

Tietoa kuulosta

Kuulemme aivoillamme, emme korvillamme. Korvat keräävät äänet ympäriltämme ja välittävät ne aivoillemme. Aivot tulkitsevat äänet ja antavat äänelle merkityksen. Kun kuulo on alentunut, korvat eivät poimi ääntä aktiivisesti ja aivoihin tulee tietoa vähemmän. Jos aivot joutuvat ponnistelemaan kuullaksemme, väsymme ja jättäydymme sosiaalisista tilanteista pois helpommin.

Tietoa kuulosta

Kuulemme aivoillamme, emme korvillamme. Korvat keräävät äänet ympäriltämme ja välittävät ne aivoillemme. Aivot tulkitsevat äänet ja antavat äänelle merkityksen. Kun kuulo on alentunut, korvat eivät poimi ääntä aktiivisesti ja aivoihin tulee tietoa vähemmän. Jos aivot joutuvat ponnistelemaan kuullaksemme, väsymme ja jättäydymme sosiaalisista tilanteista pois helpommin.

Aivojen neljä avaintoimintoa äänien havainnoimi­seksi ja sanoista selvää saamiseksi:

mt|filter_1|

Suunta

Aivomme käyttävät molempia korviamme havaitaksemme äänen tulosuunnan.

mt|filter_2|

Erottelu

Aivomme erottavat äänet toisistaan, esim. puheen hälyäänistä.

mt|filter_3|

Keskittyminen

Aivomme päättävät mitä ääniä kuuntelevat.

mt|filter_4|

Tunnistaminen

Kokemustemme pohjalta aivomme tunnistavat ja saavat selvää äänistä.

Tietoa kuulon heikenty­misestä

Kuulon heikkenemiseen voi olla useita syitä. Kuulon huononeminen voi johtua perimästä, iästä, työ- ja vapaa-ajan melusta, korvasairauksista tai pään alueen traumoista. Audionomin tekemällä kuulontutkimuksella saadaan selville, millainen kuulosi on.

Kahden kuulokojeen kanssa kuulet helpommin varsinkin hälyssä ja ryhmätilanteissa. Suuntakuulo on selkeämpi kahden kojeen kanssa. Korvat toimivat yhdessä paikantaakseen äänen tulosuunnan.

Kuulokojeiden käytön alkuvaiheessa huomioit paljon ääniä, joita et aiemmin kuullut. Uusien äänien määrä voi aluksi tuntua haasteelliselta. Pian aivot kuitenkin oppivat muistamaan uudet äänet ja totut niihin. Huomaat voivasi keskittyä yksittäisten sanojen kuulemisen sijasta keskusteluun.

Tietoa kuulon heikenty­misestä

Kuulon heikkenemiseen voi olla useita syitä. Kuulon huononeminen voi johtua perimästä, iästä, työ- ja vapaa-ajan melusta, korvasairauksista tai pään alueen traumoista. Audionomin tekemällä kuulontutkimuksella saadaan selville, millainen kuulosi on.

Kahden kuulokojeen kanssa kuulet helpommin varsinkin hälyssä ja ryhmätilanteissa. Suuntakuulo on selkeämpi kahden kojeen kanssa. Korvat toimivat yhdessä paikantaakseen äänen tulosuunnan.

Kuulokojeiden käytön alkuvaiheessa huomioit paljon ääniä, joita et aiemmin kuullut. Uusien äänien määrä voi aluksi tuntua haasteelliselta. Pian aivot kuitenkin oppivat muistamaan uudet äänet ja totut niihin. Huomaat voivasi keskittyä yksittäisten sanojen kuulemisen sijasta keskusteluun.

Kuinka keskustella huonokuuloisen kanssa

Kuulon alentuessa ihminen pyrkii aluksi keskittymään kuuntelemaan tarkemmin, mikä voi aiheuttaa esim. työpäivän jälkeen väsymystä ja stressaantumista. Äänet saattavat kuulostaa epäselviltä ja vääristyneiltä. Keskustelu hälyssä käy haastavaksi ja alkaa välttelemään sosiaalisia kohtaamisia. Omaiset/ystävät saattavat huomata muutoksen ennen sinua.

Vinkkejä: Miten keskustelen omaisen/ystä­vän kanssa, jonka kuulo on alentunut

et|icon_check_alt2|R

Puhu selkeästi, älä korota tai nopeuta puhettasi

et|icon_check_alt2|R

Ota katsekontakti

et|icon_check_alt2|R

Vältä taustahälyä

et|icon_check_alt2|R

Toista sanomasi tarpeen mukaan. Tarvittaessa muotoile lause uudelleen

Näin pidät huolta kuulostasi

Altistumme päivittäin erilaisille äänille missä olemmekin. Ääniä pidetään vahingollisina, kun ne ylittävät 85 db. Ympäristömelua on mm tie- ja katuliikenne, raideliikenne, teollisuus, rakennus- ja korjaustyöt, konsertit ja laitteet sekä koneet kuten esim. ruohonleikkuri ja sirkkeli. Jos olet pitemmän aikaa kovassa melussa, altistut ajan kuluessa kuulonalenemaan ja tinnitukseen. Mikä tahansa melu voi olla haitallista riippuen äänen voimakkuudesta ja altistuksen kestosta. Äkillinen kova pamaus saattaa aiheuttaa välittömän kuulovaurion. Kuulonsuojaus melutilanteissa ennaltaehkäisee kuulovaurion syntymistä. Kuulo ei uusiudu, joten kuulon suojaaminen arjessa on tärkeä muistaa.

Näin pidät huolta kuulostasi

Altistumme päivittäin erilaisille äänille missä olemmekin. Ääniä pidetään vahingollisina, kun ne ylittävät 85 db. Ympäristömelua on mm tie- ja katuliikenne, raideliikenne, teollisuus, rakennus- ja korjaustyöt, konsertit ja laitteet sekä koneet kuten esim. ruohonleikkuri ja sirkkeli. Jos olet pitemmän aikaa kovassa melussa, altistut ajan kuluessa kuulonalenemaan ja tinnitukseen. Mikä tahansa melu voi olla haitallista riippuen äänen voimakkuudesta ja altistuksen kestosta. Äkillinen kova pamaus saattaa aiheuttaa välittömän kuulovaurion. Kuulonsuojaus melutilanteissa ennaltaehkäisee kuulovaurion syntymistä. Kuulo ei uusiudu, joten kuulon suojaaminen arjessa on tärkeä muistaa.