<--! Strossle engagement script />

Blogi

Kun kuulet paremmin, pidät huolta aivojesi terveydestä

Oticonin kehittämä BrainHearingTM-teknologia mullistaa kuulonaleneman kanssa elämisen. Viimeisimpien aivotutkimusten tulosten mukaan aivot tarvitsevat koko äänimaiseman toimiakseen luonnollisesti. Jos kuulosi on alentunut, aivoterveyden ylläpitäminen on erityisen tärkeää.

Kuulonaleneman kanssa eläminen voi olla rasittavaa, jos kuulokojeet eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Kun toimiminen haastavissa kuunteluympäristöissä väsyttää, saatat vähentää sosiaalisia kontakteja. Eristäytyminen voi puolestaan johtaa masentuneisuuteen, mikä vähentää halua ja kykyä osallistua normaaliin elämänmenoon. Sopivat kuulokojeet voivat katkaista tällaisen kierteen.

Mitä modernit kuulokojeet mahdollistavat?

Oticon_BrainHearing_Philosophy_Label_Tag_rgb_10cmX3

BrainHearing-teknologiaan perustuvat kuulokojeet tuottavat mahdollisimman aidon kuulokokemuksen. Paremmin kuuleminen helpottaa muiden kanssa kommunikointia ja lisää näin aktiivisuutta. Aktiivisuuden ylläpitäminen puolestaan edistää aivojen terveyttä, sillä kuulonalenema on yksi dementian riskitekijöistä. Puutteellisesti hoidettu kuulonalenema voi vaikuttaa myös tasapainoon, jolloin kaatumisonnettomuuksien riski kasvaa.

Kuulonaleneman hoidossa onkin tärkeää mahdollistaa normaaliin elämään kuuluvat asiat: työelämässä oleville haastavissakin tilanteissa pärjäämisen ja kaikille sosiaalisiin tilanteisiin, harrastuksiin ja tapahtumiin osallistumisen.


Kuulet paremmin, kun aivosi saavat käsiteltäväksi enemmän ääniä

Ympärillämme oleva äänimaisema vaikuttaa siihen, miten aivot kuulevat ja luovat meille mielikuvia kuulemistamme asioista. Aivotutkimusten tulokset kertovat, että aivot tarvitsevat mahdollisimman paljon tietoa ympäristöstä – myös äänistä – voidakseen toimia luonnollisesti.

Pelkkä puheen erottaminen ei siis riitä, jotta aivojen kuulokeskus voisi toimia luonnollisella tavalla. Aivojen kuulokeskuksessa on kaksi osajärjestelmää, jotka yhdessä saavat aikaan kuulokokemuksen: Huomion suuntaaminen sekä keskittyminen, joka auttaa meitä valitsemaan ne äänet, joiden kuunteluun keskitymme.

Huomion suuntaamisen ja ääniin keskittymisen osajärjestelmät työskentelevät yhdessä koko ajan. Näin aivot varmistavat, että keskitymme aina kaikkein tärkeimpiin asioihin ympäristössämme. Kun molemmat osajärjestelmät toimivat hyvin ja yhteistyössä, myös muut aivojen osat voivat toimia tarkoituksenmukaisesti. Äänien tunnistaminen, mieleen painaminen ja muistaminen sekä tapahtumiin reagointi helpottuvat.

 

Rajallinen äänimaisema voi johtaa aivo-ongelmiin

Perinteinen kuulokojeteknologia on tarkoituksella rajoittanut aivojen pääsyä koko äänimaisemaan. Äänimaiseman rajoittaminen voikin muuttaa kuulo-ongelman aivojen ongelmaksi.

Kun aivot saavat ympäristöstä vähemmän tietoa, seurauksena voi olla kuormituksen lisäksi aivojen toimintaan vaikuttavia muutoksia. Esimerkiksi kykymme muistaa, oppia, keskittyä ja tehdä päätöksiä alenevat

 

BrainHearing-teknologia tukee aivoja ja kuunteluprosessia

Aivojen luonnollisen toiminnan kannalta on tärkeää, että kuulokojeet tarjoavat aivojen kuulokeskukselle kaikki ympäristön äänet. Oticonin kehittämä BrainHearing-teknologia on mullistanut kuulokojeteknologian täysin uudenlaisella ajattelulla: kuulokojeiden tulee tukea aivojen kuulojärjestelmää eikä rajoittaa sen saamaa informaatiota.

BrainHearing-teknologia "puhuu" aivojen ymmärtämää kieltä. Siihen perustuvat Oticon More -kuulokojeet, jotka tarjoavat aivoille aitoihin ääniin perustuvan äänimaiseman: järjestelmään on tallennettu 12 miljoonaa erilaista ääntä. Kuulokojeet oppivat ja matkivat aivojen toimintatapaa syvän neuroverkostonsa avulla.

Modernit kuulokojeet kartoittavat ja analysoivat äänimaailmaa jatkuvasti. Äänten käsittely ja erottelu tuottavat aivoille luonnollisemman, puhtaamman ja tasapainoisemman äänimaiseman. Äänten vahvistus mukautuu nopeasti ja tarkasti kulloisenkin äänimaiseman luonteeseen.

Brainhearing-teknologiaan perustuvien kuulokojeiden käyttämiselle on erittäin hyviä syitä perinteiseen kuulokojeteknologiaan verrattuna:

  • Aivot saavat pääsyn koko äänimaisemaan ja voivat toimia luonnollisesti
  • Hyvä puheenerotus myös useamman henkilön keskusteluissa vähentää kuormitusta ja kannustaa sosiaaliseen kanssakäymiseen

Aidot äänet aktivoivat aivoja ja auttavat niitä seulomaan tärkeät äänet vähemmän tärkeistä. Puheäänen taajuus ja teho erottuvat muista taustaäänistä ja aivot voivat keskittyä puheen kuunteluun.

 

Tutustu BrainHearing-teknologiaa hyödyntäviin Oticon More -kuulokojeisiin!

Oticon-kuulokojeet