Blogi

Kuuletko hyvin vai huonosti? Kuulontutkimus kertoo, tarvitsetko apua

 

Ensimmäistä kertaa kuulontutkimukseen tuleva ei aina tiedä mitä odottaa. Jännittää ei tarvitse, sillä tutkimuksen tekevä audionomi ohjaa tilannetta koko ajan. Oikea tieto rauhoittaa, olipa kuulosi alentunut tai ei. Kuulon säännöllinen seuraaminen on tärkeää, sillä alentunut kuulo ei palaudu ennalleen – mutta sitä voidaan kuntouttaa.

Jos arvelet, että oma tai läheisesi kuulo on heikentynyt, älä jää pohtimaan asiaa vaan selvitä kuulon tilanne. Etenemisvaihtoehtoja on useita.

Suuntaa-antava kuulotutkimus voidaan tehdä terveysasemalla tai työpaikan terveydenhoidossa. Siellä kuulonalenemaa ei kuitenkaan hoideta. Voit myös arvioida kuulon tilannetta itse. Nopein tie tarkkaan tietoon ja kuntoutusmahdollisuuksien kartoitukseen on varata suoraan aika audionomin tekemään kuulontutkimukseen – lääkärin lähetettä ei tarvita. Ohjaamme sinut lääkärille, jos siihen tuntuisi olevan aihetta.

 

Tavallisia pohdintoja ennen kuulontutkimusta

Kuulo-ongelmia ei aina ole helppo myöntää, varsinkin jos epäilys niistä tulee muilta ihmisiltä. Läheisten arvioihin on usein kuitenkin syytä luottaa, sillä oman kuulon hitaasti eteneviä muutoksia voi olla vaikea huomata. Läheinen voi havaita, että esimerkiksi huomiokyky tai käyttäytyminen tavallisissa tilanteissa on vaivihkaa muuttunut.

Useimmat ensimmäistä kertaa kuulontutkimukseen tulevat ovat pohtineet kuulemistaan jo hyvän tovin. On voitu altistua koville äänille esimerkiksi armeijassa tai kuunneltu musiikkia desibeleistä välittämättä. Moni havahtuu huomatessaan, että työpaikan meluisuus tai vaativat kuuntelutilanteet väsyttävät aikaisempaa enemmän. Kyse voi olla kuulonalenemasta, mutta myös stressistä.

Maarit-Veromaa-1

"Kuulontutkimuksessa käyminen on itsestä huolehtimista."

Lue Maarit Veromaan tarina! 

Kuulontutkimukseen tuleminen ja tulosten saaminen saattaa pelottaa, sillä ajatus mahdollisesta kuulokojeiden tarpeesta voi tuntua vaikealta. Moni myös tarvitsee aikaa sopeutuakseen ajatukseen mahdollisesta kuulon alenemasta.

Tilanne ei kuitenkaan parane odottamalla: kuulon kannalta parasta olisi huomata sen mahdollinen alentuminen jo varhaisessa vaiheessa. Silloin kuntouttaminen on helpointa ja tuloksekkainta. Myös meiltä audionomeilta saatava tieto nykyaikaisten, mukavien ja sirojen kuulokojeiden tarjoamasta suuresta avusta jokapäiväisessä elämässä voi olla tarpeen kuulonalenemaan sopeuduttaessa.

 

Miten kuulontutkimus tehdään?

Ennen tutkimusta käyt audionomin kanssa läpi kokemiasi kuulohaasteita ja -hankaluuksia. Tutkimus tehdään äänieriössä, jossa istut mukavasti korvillasi tarkoitukseen suunnitellut kuulokkeet. Audionomi ohjaa tilannetta koko ajan. 

Kuulotasot tutkitaan tuottamalla kuulokkeisiin eri äänenkorkeudella ja -voimakkuudella kuuluvia ääniä. Ilmaiset nappia painamalla, kun kuulet äänet. Sanojen tunnistaminen tutkitaan puolestaan kuuntelemalla kuulokkeista sanoja ja toistamalla niitä. 

Meidän audionomien tehtävä on tulkita kuulontutkimuksen tulokset asiakkaalle. Kuulontutkimuksen tulokset saat aina mukaasi. 

Panosta terveyteesi: Kuuloverkon kuulontutkimus kestää tunnin ja sen hinta on reilusti alle satasen. Tutkimusaikoja on yleensä hyvin saatavilla – varaa tästä aika

 

Asiakas päättää, mitä kuulontutkimuksen jälkeen tapahtuu

Kuulosta ja siihen liittyvistä tutkimuksista saadaan jatkuvasti uutta tietoa. Kuuloverkon audionomit kouluttautuvat ja kehittävät ammattitaitoaan ja työtään säännöllisesti tutkittuun tietoon perustuen.

Kuuloverkolla kuulontutkimukseen tulija on päähenkilö, ja me audionomit olemme asiantuntijoita, jotka kerromme mitä tulokset tarkoittavat. Kuulontutkimuksen perusteella pystymme arvioimaan mahdollisen kuulokojeen tarpeen. Tieto omasta kuulotilanteesta on yleensä helpottava niin itselle kuin myös kuulontutkimuksessa mukana olevalle läheiselle.

Jos kuulosi on alentunut ja olet motivoitunut kuulokojeiden käyttöön, voit varata esim. terveyskeskuksesta ajan lääkärille kuulokojelähetettä varten. Näin pääset sairaanhoitopiirin asiakkaaksi, jolloin saat sen määrittelemät kuulokojeet maksutta. Halutessasi voit hankkia mieluisat kuulokojeet myös omalla kustannuksellasi.

Asiakkaamme päättää aina itse, miten kuuloa ryhdytään seuraamaan tai kuntouttamaan. Suosittelemme kuitenkin, että kuulon tilannetta seurataan kuulontutkimuksen avulla 1 – 2 vuoden välein, jos kuulon alenema on jo todettu. Jos olet altistunut tai jatkuvasti altistut kovalle melulle, suojaa kuulosi, mutta käy myös säännöllisesti kuulontutkimuksessa, vaikka ongelmia ei vielä olisikaan. Tämä on tärkeää, sillä sekä meluvamma että kuulonalenema ovat eteneviä. Melulle altistuminen voi johtaa myös tinnitukseen.

Varaa tästä aika kuulontutkimukseen!

 

 

Lataa opas:
Haluatko kuulla paremmin?

Tietoa ja vinkkejä kuulostaan huolestuneelle.

 

kuuloverkko_opas_kansi